Skip to main content

31. izredna seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 12. 7. 2022

Zadnje objave

Najbolj obiskano

Vse novice
Sre, 13.07.2022 - 14:50

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je na 31. izredni seji 12. 7. 2022 obravnavala Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS), EPA 179-IX, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru po nujnem postopku predložila Vlada Republike Slovenije.                                 

Komisija se je seznanila s stališči Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Po opravljeni razpravi je komisija predlogu zakona izrekla podporo, hkrati pa predlagatelja in ostale kvalificirane predlagatelje amandmajev pozvala, da proučijo številne pripombe prej navedenih deležnikov, ki so se udeležili seje komisije, in jih upoštevajo v nadaljevanju zakonodajnega postopka.