Skip to main content

93. seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Zadnje objave

Najbolj obiskano

Vse novice
Pon, 19.09.2022 - 14:00

 

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je na 93. seji 19. 9. 2022 v okviru 1. točke dnevnega reda potrdila zapisnike 88., 90. in 91. redne ter 33. izredne seje komisije, v okviru 2. točke dnevnega reda pa se je seznanila s Poročilom o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2021, EPA 126-IX.

V okviru 3. točke dnevnega reda je komisija opravila posvetovanje o pobudi državnega svetnika Igorja Antauerja o so-organizaciji posveta z naslovom Zgodnje odkrivanje raka prostate s presejalnim programom. Kot prvi cilj posveta se izpostavlja promocijo in izvedbo programa za zgodnje odkrivanje raka prostate v Sloveniji, kot drugi cilj pa pripravo in izvedbo testnega modela za zgodnje odkrivanje raka na prostati ter posledično zmanjševanje škodljivih posledic odsotnosti presejalnega programa na tem področju za državljane in zdravstveno blagajno. Komisija je pobudo podprla. Posvet bo z Društvom uroloških bolnikov so-organizirala 10. novembra 2022 ob 10. uri.

Foto in video: Benjamin Beci/Fixmedia