Skip to main content

Državni svet podal zahtevo za oceno ustavnosti Sprememb proračuna RS za leto 2022

Zadnje objave

Najbolj obiskano

Vse novice
Čet, 12.05.2022 - 10:31

Državni svet je na 51. redni seji 11. 5. 2022 podal zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/2021) in 3. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) v delu, ki se nanaša na finančne načrte neodvisnih ustavnih organov (Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic). Državni svet je namreč ugotovil, da je v Proračunu za 2022 nižji znesek od usklajenega, o čemer Državni svet ni bil seznanjen. S tem je Vlada RS grobo posegla v že usklajen finančni načrt Državnega sveta in ravnala v nasprotju z odločbo Ustavnega sodišča U-I-474/18. Zato Državni svet poziva Ustavno sodišče, da prouči kršitev 2. in 3. člena Ustave in ugotovi, da so Sprememba proračuna Republike Slovenije za leto 2022 v neskladju z Ustavo. Ker uporaba omenjenih zakonskih določb resno posega v avtonomijo neodvisnih ustavnih organov in jim onemogoča izvrševanje svojih ustavnih in zakonskih pristojnosti, Državni svet zahteva prednostno obravnavo.

Zahteva Državnega sveta