Skip to main content

DRŽAVNI SVET Z ZAKONODAJNO INICIATIVO BISTVENO PRIPOMOGEL K IZREDNI USKLADITVI POKOJNIN

Zadnje objave

Najbolj obiskano

Vse novice
Sre, 18.11.2020 - 11:33

Državni zbor je na 20. redni seji 29. 9. 2020 sprejel Zakon o spremembi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021-A), ki mu ga je v obravnavo in sprejem poslal Državni svet. Slednji je na pobudo državnega svetnika Branka Šumenjaka besedilo predloga zakona določil na 24. seji 11. 12. 2019 z namenom zagotovitve ustreznega načina izvedbe izredne uskladitve pokojnin za leto 2020.

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) med drugim v 6. členu določa tudi pogoje za morebitno izredno uskladitev pokojnin, ki bi bila izvedena decembra 2020. Pri sprejemanju zakona pa je bil sprejet amandma, s katerim je bila morebitna izredna uskladitev pokojnin določena v nominalnem znesku namesto v odstotkih. Takšna rešitev je v nasprotju z osnovno idejo pokojninskega sistema, saj je usklajevanje pokojnin namenjeno ohranjanju njihove vrednosti. Z usklajevanjem pokojnin v nominalnem znesku se spregleda tudi dejstvo, da so bili v času krize upravičenci prikrajšani do dela pokojnine odstotkovno in ne vsi v enakem nominalnem znesku. Državni svet je zato na sprejeti zakon vložil tudi odložilni veto, pri tem pa opozoril tudi na dejstvo, da je solidarnost (horizontalna in vertikalna) že vgrajena v pokojninski sistem, ta pa ima prav zaradi te solidarnosti tudi široko družbeno podporo. Ker je Državni zbor v postopku ponovnega odločanja zaradi pomena ostalih zakonskih določb zakon ponovno izglasoval, je Državni svet določil besedilo Predloga ZUPPJS2021-A in ga poslal Državnemu zboru v obravnavo in sprejem.

Cilj Predloga ZUPPJS2021-A je ponovno določiti morebitno izredno uskladitev pokojnin v odstotkih, ne v nominalnem znesku. V zakonodajnem postopku je bil k Predlogu ZUPPJS2021-A vložen in sprejet tudi amandma, s katerim se izredna uskladitev pokojnin ne veže na gospodarsko rast, kakor je določalo prvotno besedilo ZUPPJS2021. Državni zbor je nato na 20. redni seji 29. 9. 2020 predlog zakona sprejel. Državni svet je tako s svojo zakonodajno iniciativo bistveno pripomogel k temu, da se bodo decembra 2020 pokojnine izredno uskladile v višini dveh odstotkov. Zakon je začel veljati 24. oktobra 2020.