Skip to main content

Na vroči strani Alp

Zadnje objave

Najbolj obiskano

Sre, 12.05.2021 - 21:26

Razstava o  življenju v času podnebnih sprememb je posvečena 15. maju - Svetovnemu dnevu podnebnih sprememb. Orisuje posledice, ki jih bomo v Sloveniji občutili, če ne bomo hitro in odločno zmanjšali izpustov toplogrednih plinov. Ne gre za pogled daleč v prihodnost, temveč za čas, ki ga bodo doživeli današnji otroci. V času slovenskega predsedovanja EU bodo  potekala pogajanja tudi o ključni podnebni zakonodaji, ki bi omogočila podnebno nevtralnost do srede stoletja, kar je  glavni  cilj  novega  Evropskega podnebnega zakona. V kratkem  bo v Državnem zboru obravnavana Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, ki jo je vlada sprejela konec aprila.

Otvoritveni  dogodek  razstave je med drugim osvetlil podnebne scenarije, ki jih v Sloveniji lahko pričakujemo v prihodnosti. Izpostavil je že vidne posledice podnebnih sprememb pri nas, predvsem na lokalni ravni, ter opozoril na nujnost sprejemanja  hitrih  in  ambicioznih politik na tem področju. Prisotne so nagovorili predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, državni svetnikTomaž Horvat, Gregor Vertačnik z Agencije RS za okolje in dr. Jonas Sonnenschein z Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

Video in foto: Milan Skledar S-tv