Preskoči na glavno vsebino

Občni zbor Društva državnih svetnikov

Zadnje objave

Najbolj obiskano

Vse novice
Pon, 20.11.2023 - 17:38

 

Ljubljana, 20. november 2023 – V dvorani Državnega sveta se je odvil občni zbor Društva državnih svetnikov, ki mu predseduje Mitja Bervar. Društvo državnih svetnikov je izjemen prostor, v katerem se lahko na enem mestu zberemo aktualni in nekdanji državni svetniki ter sekretarji, kar prispeva tudi h kontinuiteti dela Državnega sveta, saj omogoča razpravo in deljenje mnenj tistih, ki so delovali in še delujejo v okviru Državnega sveta.


Zbrane je uvodoma nagovoril predsednik Državnega sveta Marko Lotrič. Dejal je, da je dokaz kontinuitete dela Državnega sveta »tudi prizadevanje na področju ustanovitve pokrajin, s čemer se je začelo v preteklem mandatu, ko je bilo pod vodstvom predsednika Alojza Kovšce in z vključitvijo mnogih strokovnjakov opravljeno izjemno delo. Prizadevanje za izpolnitev ustavne določbe in uveljavitev druge ravni lokalne samouprave se nadaljuje tudi v aktualnem mandatu, v katerem nad pripravo pokrajinske zakonodaje bdi v ta namen ustanovljena delovna skupina«.


Izpostavil je, da Državni svet skozi celoten obstoj sledi svojemu poslanstvu, prispeva k ravnovesju oblasti, izboljšanju zakonodaje in učinkovitosti zakonodajnega procesa, utrjuje zakonodajne in nadzorne funkcije parlamenta in omogoča popolnejšo zastopanost najširših interesov različnih skupin državljanov. Prav tako neguje povezanost s civilno družbo in ostaja medij med civilno družbo oziroma državljani in politiko: »Prav zato tudi v tem mandatu nadaljujemo z organizacijo številnih posvetov, katerih namen je ponuditi široko platformo, prostor za izmenjavo mnenj in pogledov na aktualne družbene tematike kot temelj demokratične in pluralne družbe. Predvsem tiste tematike, ki terjajo širok družbeni konsenz in poglobljeno večstransko razumevanje težav, s katerimi se soočajo posamezniki ali posamezne družbene skupine in se rešujejo s kulturo dialoga«.


Poudaril je, da bo Državni svet pri svojem delu tudi v prihodnje nadaljeval z zastopanjem nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov in s svojim delom. S tem bo zasledoval isti cilj kot Društvo državnih svetnikov – prispevati k širjenju vrednot parlamentarizma in demokracije ter h krepitvi parlamentarne demokracije na temelju dvodomnega sistema. »Pri tem bo Državni svet uporabil vsa orodja, ki jih ima na voljo, vključno z zahtevami za začetek postopka za oceno ustavnosti določb zakonov, za katere bo ocenil, da je to potrebno, pa tudi veto, za katerega si bomo še vnaprej prizadevali, da ne bi bil razumen kot nagajanje Državnemu zboru, temveč dobrodošel »timeout« v zakonodajnem postopku, kot ga je utemeljeval tudi v letošnjem letu preminuli dr. Ivan Kristan, prvi predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, ki se ga s hvaležnostjo spominjamo kot izjemnega človeka globoke integritete, strasti in predanosti,« je strnil.

Foto: Darko Sintič/Fixmedia.