Skip to main content

Predaja poročil Varuha človekovih pravic

Zadnje objave

Najbolj obiskano

Tor, 21.06.2022 - 10:30

 

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je predsedniku Državnega sveta predal Sedemindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2021 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021.

Foto: Benjamin Beci/Fixmedia