Skip to main content

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA SOCIALNO VARSTVO, DELO, ZDRAVSTVO IN INVALIDE IN VODJA INTERESNE SKUPINE DELODAJALCEV NA MEDPARLAMENTARNI KONFERENCI

Zadnje objave

Najbolj obiskano

Vse novice
Tor, 10.11.2020 - 10:35

V okviru parlamentarne dimenzije nemškega predsedovanja Evropski uniji je bila 9. 11. 2020 Medparlamentarna konferenca z naslovom Za socialno in pravično Evropo. V imenu Državnega sveta Republike Slovenije sta se konference, ki je spričo aktualnih razmer, povezanih s COVID-19, tekla prek video povezave, udeležila predsednik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide mag. Peter Požun in vodja Interesne skupine delodajalcev Igor Antauer.

Uvodoma je zbrane nagovorila Petra Pau, podpredsednica Bundestaga, sledila sta dva vsebinska sklopa uvodnih predstavitev in razprave.

V okviru prvega sklopa z naslovom Oživitev Evropskega stebra socialnih pravic so svoje poglede kot uvodni govorniki delili Matthias Bartke, predsednik Odbora za delo in socialne zadeve v Bundestagu, Nicolas Schmit, evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice, Klára Dobev, podpredsednica Evropskega parlamenta, članica Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in poročevalka o zaposlovanju in socialnih politikah v evroobmočju 2020, ter Detlef Scheele, predsednik izvršnega odbora Zveznega urada za zaposlovanje.

V okviru razprave sta svoje videnje podala tudi mag. Peter Požun in Igor Antauer.

Mag. Peter Požun je poudaril, da ima pandemija COVID-19 daljnosežne socialne in gospodarske posledice po vsej EU. COVID-19 je precej spremenil način in organizacijo delovnega procesa. Države članice je treba pohvaliti, da so sprejele ukrepe za zaščito gospodarstva in ohranitev delovnih mest ter delodajalce, ki so uspešno prilagodili delovne procese trenutnim razmeram, na primer z omogočanjem dela od doma. Vendar se moramo zavedati, da ima le malo delavcev doma delovno okolje, prilagojeno njihovim poklicnim potrebam, tako sedanje razmere v nobenem pogledu ne morejo nadomestiti običajnega načina dela. Poleg tega se nekateri zaposleni srečujejo s težavo ohranjanja ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, kar je eno načel stebra. Treba je poskrbeti, da trenutne razmere ne postanejo nova realnost tudi ob koncu pandemije in ohraniti zavedanje, da prisotnost zaposlenih na delovnem mestu igra odločilno vlogo pri organizaciji dela. Med posledicami COVID-19 je omenil je tudi povečanje revščine, zlasti med starejšimi. Sklenil je z besedami, da bomo le z ambicioznim odzivom in prepoznavanjem potrebe po krepitvi sistemov socialne zaščite ter naložbami v socialno infrastrukturo lahko zmanjšali neenakosti in zaščitili najbolj ranljive.

Igor Antauer je poudaril, da je COVID-19 pospešil iskanje rešitev, ki bi jih bilo treba poiskati tudi, če do pandemije ne bi prišlo. Nove oblike dela, spremenjeni gospodarski odnosi in nove zahteve trga dela se pojavljajo bistveno hitreje kot bi se v običajnih okoliščinah. Zaradi novih zahtev trga dela se soočamo s potencialnim povečanjem strukturne brezposelnosti. To vodi do zahteve po novih znanjih in novih delovnih odnosih. Pomembno je najti hitrejše in bolj pragmatične izobraževalne programe za hitrejše odzivanje na zahteve trga dela. Pri tem ključno vlogo igra digitalizacija, zato je treba z uporabo sodobnih digitalnih orodij razvijati in spodbujati nove metode poučevanja. Če si želimo igrati vodilno vlogo v svetovnem gospodarstvu, bi vseživljenjsko učenje moralo biti prioriteta. Prav zato je za EU ključnega pomena izmenjava dobrih praks med državami članicami. Pomembno je, da se brezposelne osebe čim prej vrnejo na delo, kar velja zlasti za mlade in starejše. Starejša populacija je za Slovenijo izjemnega pomena, saj se zaradi hitrega staranja prebivalstva soočamo z demografskim problemom, zato morajo biti nadomestila za brezposelnost stimulativna, v skladu z aktivno politiko zaposlovanja in usmerjena predvsem v razvoj novih znanj delavcev. Produktivnost in dodana vrednost sta izjemnega pomena, toda za nacionalno gospodarstvo so pomembne tudi plače in minimalne plače. Tako je treba razmisliti o možnosti, da bi imeli v Evropi enotni standard za minimalne plače, s čemer bi se izognili nelojalni konkurenci med državami članicami. Na koncu je opozoril še na pomen zdravja in varnosti pri delu, ki je ključno za dobrobit državljanov pred, med in po pandemiji.

V drugem delu so bile uvodne predstavitve in razprave osredotočene na temo odgovornosti v okviru dobavnih verig. V okviru navedene sekcije so udeležence konference uvodoma nagovorili Uwe Kekeritz, namestnik predsednika Odbora za gospodarski sodelovanje in razvoj v Bundestagu, Didier Reynders, evropski komisar za pravosodje, Lara Wolters, članica Odbora za pravne zadeve v evropskem parlamentu in poročevalka o skrbnosti in odgovornosti podjetij in dr. Annette Niederfranke, direktorica nemškega urada Mednarodne organizacije dela.