Skip to main content

Državni svet zagotavlja javnost dela s pravočasnimi informacijami o delu s svojega področja. Informacije so dostopne prek sporočil za javnost, napovednika, tiskovnih konferenc, objav na spletni strani ter drugih oblik sodelovanja z mediji in javnostmi, ter s publicistično dejavnostjo.

 

 

Suzana Lara Krause         

predstavnica za odnose z javnostmi

e-pošta: pr@ds-rs.si 

telefon: 01 478 9802