Skip to main content
Zaposleni   Delovno mesto Telefon          
SEKRETARIAT
mag. Monika Kirbiš Rojs   sekretarka Državnega sveta 01 478 9801
mag. Nuša Zupanec  

vodja Sekretariata Državnega sveta
sekretarka Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

01 478 9935

Lilijana Žurman   sekretarka Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

01 478 9814

mag. Mateja Poljanšek   sekretarka Komisije za državno ureditev

01 478 9815

Rok Šimenc   svetovalec

01 478  9820

mag. Damijana Zelnik   sekretarka Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino

01 478 9929

Meta Štembal   sekretarka Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 
sekretarka Interesne skupine lokalnih interesov

01 478 9807

mag. Eva Obreza Modic   sekretarka Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
sekretarka Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
01 478 9808
Neža Dular   sekretarka Mandatno-imunitetne komisije 
sekretarka Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
01 478 9819
Mateja Faletič   sekretarka Interesne skupine delojemalcev 01 478 9965
Marina Petrović   svetovalka III

01 478 9943

Primož Vaupotič   svetovalec III

01 478 9812

Boštjan Vilhar

 

svetovalec III

 

01 478 9850

 

PRAVNO-KADROVSKA SLUŽBA

Luka Glavač Gavrilović

  vodja Pravno-kadrovske službe
svetovalec za pravna vprašanja III

01 478 9809

Irena Balažic   svetovalka za kadre in javno naročanje I

01 478 9803

Miha Plahutnik   svetovalec za kadre in javno naročanje III
 

01 478 9603

dr. Domen Končan

  svetovalec za kadre in javno naročanje

01 478 9906

Nataša Terzić  

svetovalka za pravna vprašanja I
sekretarka Interesne skupine delodajalcev
odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov

01 478 9800

Maja Dolenšek

 

svetovalka za pravna vprašanja II

01 478 9811

SPLOŠNA SLUŽBA

Jelena Unčanin   svetovalka za javne finance in proračunsko načrtovanje

01 478 9910

Sonja Ftičar   svetovalka za javne finance in proračunsko načrtovanje I

01 478 9955

Dušan Povalej   svetovalec za finance

01 478 9806

Marija Škulj   višja referentka za upravljanje z dokumentarnim gradivom

01 478 9858

Mateja Vignjevič   svetovalka za upravljanje z dokumentarnim gradivom

01 478 9821

Lili Šincek   svetovalka za upravljanje z dokumentarnim gradivom

01 478 9805

KABINET PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA SVETA
Urška Habjan   vodja kabineta

01 478 9801

Suzana Lara Krause   predstavnica za odnose z javnostmi

01 478 9802

mag. Marjeta Tratnik Volasko   urednica publikacij

01 478 9817

Tjaša Krenn   višja referentka

01 478 9799

Anamarija Špelič   svetovalka III

01 478 9818

Robert Gasser   višji svetovalec v kabinetu predsednika

01 478 9953