Preskoči na glavno vsebino

Strokovna služba

Telefonski imenik
Zaposleni Služba Delovno mesto Telefon
dr. Monika Kirbiš Rojs   sekretarka Državnega sveta 01 478 9801
mag. Nuša Zupanec Sekretariat vodja Sekretariata Državnega sveta
sekretarka Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
01 478 9935
Rok Vodopivec Sekretariat sekretar Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve 01 478 9810
mag. Mateja Poljanšek Sekretariat sekretarka Komisije za državno ureditev 01 478 9814
Rok Šimenc Sekretariat sekretar Konisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance 01 478 9820
mag. Damijana Zelnik Sekretariat sekretarka Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino 01 478 9929
Meta Štembal Sekretariat sekretarka Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, sekretarka Interesne skupine lokalnih interesov 01 478 9807
mag. Eva Obreza Modic Sekretariat sekretarka Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
sekretarka Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
01 478 9808
Neža Dular Sekretariat sekretarka Mandatno-imunitetne komisije
sekretarka Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
01 478 9819
Mateja Faletič Sekretariat sekretarka Interesne skupine delojemalcev 01 478 9965
Suzana Lara Krause Sekretariat predstavnica za odnose z javnostmi 01 478 9802
Marina Petrović Sekretariat svetovalka III 01 478 9943
Primož Vaupotič Sekretariat svetovalec II 01 478 9812
Boštjan Vilhar Sekretariat svetovalec III 01 478 9850
Benjamin Beci Sekretariat sistemski administrator  
Luka Glavač Gavrilović Pravno - kadrovska služba vodja Pravno-kadrovske službe, svetovalec za pravna vprašanja III 01 478 9809
Katja Doles Rotar Pravno - kadrovska služba svetovalka za kadre in javno naročanje I 01 478 9603
dr. Domen Končan Pravno - kadrovska služba svetovalec za pravna vprašanja I 01 478 9906
Nataša Terzić Pravno - kadrovska služba svetovalka za pravna vprašanja I
sekretarka Interesne skupine delodajalcev, odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov
01 478 9800
Maja Dolenšek Pravno - kadrovska služba svetovalka za pravna vprašanja II 01 478 9811
Jelena Unčanin Splošna služba vodja Splošne službe 01 478 9910
Sonja Ftičar Splošna služba svetovalka za javne finance in proračunsko načrtovanje 01 478 9955
Mateja Simonič Pravno - kadrovska služba svetovalka za kadre in javno naročanje 01 478 9803
Mateja Vignjevič Splošna služba svetovalka za upravljanje z dokumentarnim gradivom 01 478 9821
Lili Šincek Splošna služba svetovalka za upravljanje z dokumentarnim gradivom 01 478 9805
Tjaša Krenn Splošna služba višja referentka 01 478 9858
Urška Habjan Kabinet vodja kabineta 01 478 9801
mag. Marjeta Tratnik Volasko Kabinet urednica publikacij 01 478 9817
Anamarija Špelič Kabinet svetovalka III 01 478 9818
Robert Gasser Kabinet višji svetovalec 01 478 9953