Skip to main content

Državni svet podeljuje priznanja in plakete. 
Priznanje Državnega sveta se lahko podeli posameznikom, organom, organizacijam in institucijam za pomembne prispevke k delu Državnega sveta ter posameznikom, organom, organizacijam in institucijam za posebne zasluge pri krepitvi mednarodne dejavnosti Državnega sveta. Priznanje Državnega sveta prejemniku izroči predsednik Državnega sveta, praviloma ob pomembnejših srečanjih ali sejah Državnega sveta. 
Državni svet vsako leto obeleži mednarodni dan prostovoljstva 5. december s podelitvijo Plaket Državnega sveta posameznikom in organizacijam s področja civilne družbe, kot izraz sodelovanja Državnega sveta in civilne družbe pri širjenju in razvoju prostovoljstva. Plakete izroči predsednik Državnega sveta v okviru posebne slovesnosti. 

 

 

Državni svet Republike Slovenije bo v znak počastitve 5. decembra, Mednarodnega dneva prostovoljstva, podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam s področja civilne družbe kot izraz sodelovanja Državnega sveta in civilne družbe pri širjenju in razvoju prostovoljstva. Slavnostna podelitev plaket Državnega sveta bo v sredo, 20. decembra 2023, ob 11. uri, v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4

V letu 2023 bo podeljenih največ petnajst plaket. Predlog za podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljcem, prostovoljkam in organizacijam lahko podajo državne svetnice in državni svetniki, interesne skupine Državnega sveta, komisije Državnega sveta ali organizacije civilne družbe, katere člani delujejo na področju prostovoljstva. Zveze društev ali krovne organizacije, organizirane na območju celotne Slovenije, lahko Državnemu svetu predložijo le en predlog za podelitev plakete, ki mora biti usklajen v sklopu zveze ali organizacije.

Dodatne informacije in kriterije za izbiro prejemnikov plaket lahko najdete v priloženem javnem pozivu.

Prosim vas, da obrazec s predlogom za obravnavo (na voljo v priponki) pošljete najkasneje do ponedeljka, 6. novembra 2023, na naslov Državni svet Republike Slovenije, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, s pripisom »PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA« (upošteva se datum poštnega žiga), ali po elektronski pošti na gp@ds-rs.si (upošteva se datum prejema v elektronski poštni predal).

 

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije je v znak počastitve 5. decembra, mednarodnega dneva prostovoljstva, podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. Slavnostna podelitev plaket Državnega sveta je potekala v ponedeljek, 5. decembra 2022, ob 11. uri, v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4.

 

Prejemniki plaket Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2022:

1.    Živko BEŠKOVNIK
2.    Ana BIZJAK
3.    Milica BIZJAK
4.    Dejan DOBERŠEK
5.    Matjaž DOBRAVEC
6.    Slavica GALA
7.    Janez HUDEJ
8.    Slavko JALOVEC
9.    Božo KNEZ
10.    Drago KORENČ
11.    Julijana KRALJ
12.    mag. Darinka LEČNIK-URBANCL
13.    Milica NABERGOJ
14.    Srečko ŠAJN


 

 

Slovesnost  s podelitvijo Plaket Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja za leto 2021 bo potekala 20. septembra 2022 ob 11. uri v dvorani Državnega sveta. 

 

Prejemniki plaket Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2021:

1. Marija ALEŠ
2. Janko CERKVENIK
3. Rojan DEVETAK
4. Andrej FRATNIK
5. Ivan GERJEVIČ
6. Jože GLOBOKAR
7. Borut KRAMER
8. Lovsko dobrodelno združenje Diana
9. Anka ONIČ
10. Janko ROŽMAN
11. Vladimira ŠKOF
12. Ana ULČAR
13. Marjeta VODIŠKAR
14. Olga ZGAGA

 

 

 

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije vsako leto, kot odraz podpore civilni družbi in v počastitev Mednarodnega dneva prostovoljcev, 5. decembra,  slavnostno podeli plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. V 2020 je slovesna podelitev potekala v četrtek, 7. decembra 2020, v dvorani Državnega sveta.

 

V 2020 so plaketo Državnega sveta Republike Slovenije prejeli:

1. Vida BAN
2. Dejana BAŠA
3. Branka BEZELJAK
4. Fantje z vasi - zastopa Tone PLEVČAK
5. Katja FON MERVIČ
6. Antonija GALJOT
7. Žiga KOVAČIČ
8. Friderik LAPANJA
9. David MARC
10.Jože OKOREN
11.Marija PETRIČ
12.Miran PREDIKAKA
13.Srečko ŠTAJNBAHER
14.Iztok VORKAPIĆ

  

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije vsako leto, kot odraz podpore civilni družbi in v počastitev Mednarodnega dneva prostovoljcev, 5. decembra,  slavnostno podeli plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. V 2019 je slovesna podelitev potekala v četrtek, 5. decembra 2019, v prostorih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

 

V 2019 so plaketo Državnega sveta Republike Slovenije prejeli:

1. Cvetka BELC
2. Franjo ČRETNIK
3. Jože DROBEŽ
4. Mirjam FRANKOVIČ FRANETIČ
5. Albina KARMUZEL
6. Darko MARKOVIĆ
7. Jožef OGRAJENŠEK
8. Ema PERKOVIČ
9. Tone SIMONČIČ
10.Jure SODJA
11.Mojca STOPAR
12.Bela SZOMI KRALJ
13.Otokar VAČOVNIK
14.Darko ZAVRTANIK

 


 


 

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije vsako leto, kot odraz podpore civilni družbi in v počastitev Mednarodnega dneva prostovoljcev, 5. decembra,  slavnostno podeli plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. V 2018 je slovesna podelitev potekala v torek, 7. decembra 2018, v dvorani Državnega sveta.

 

V 2018 so plaketo Državnega sveta Republike Slovenije prejeli:

1. Edo Pavao BELAK
2. Rajko BIVIC
3. Nace BREITENBERGER
4. Iva DEVETAK
5. Teodor GOZNIKAR
6. Primož JELŠEVAR
7. Branko JERŠIN
8. Marjan KARDINAR
9. Vincencija – Cena KESIČ
10. Maks LEŠNIK
11. Peter MISJA
12. Ljubomir MOTORE
13. Andrej SEVER
14. Jože SITAR

  

 

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije vsako leto, kot odraz podpore civilni družbi in v počastitev Mednarodnega dneva prostovoljcev, 5. decembra,  slavnostno podeli plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. V 2018 je slovesna podelitev potekala v torek 7. decembra 2017, v dvorani Državnega sveta.

 

V 2017 so plaketo Državnega sveta Republike Slovenije prejeli:

1. Jožef DAKSKOBLER
2. Marija FANEDL
3. Anton Marjan GERŽINA
4. Emil KAČIČNIK
5. Ida KRIŽANEC
6. Miran MÜLLNER
7. Samo NOVAK
8. Jože OSTERMAN
9. Cvijeta PAHLJINA
10. Branko RECEK
11. Majda SLAPAR
12. Rajko SLOKAR
13. Majda STRUC
14. Aleksandra ŠEGA