Preskoči na glavno vsebino

Komisije državnega sveta

Seje komisij

Komisija Predsednik / predsednica komisije Podpredsednik / podpredsednica komisije Člani komisije Sekretar / sekretarka komisije

Komisija za državno ureditev

Rajko Fajt

mag. Marko Zidanšek

mag. Mateja Poljanšek (tel. št.: 01 478 9815)

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Mitja Gorenšček

Matej Slapar

Rok Šimenc (tel. št.: 01 478 9820)

Komisija za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino

Branimir Štrukelj

dr. Radovan Stanislav Pejovnik

mag. Damijana Zelnik (tel. št.: 01 478 9929)

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Branko Tomažič

Anton Medved

mag. Eva Obreza Modic (tel. št.: 01 478 9808)

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Dušan Strnad

Leopold Pogačar

Meta Štembal (tel. št.: 01 478 9807)

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve

Bojan Kekec

David Klobasa

Rok Vodopivec (tel. št.: 01 478 9810)

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Danijel Kastelic

Monika Ažman

mag. Nuša Zupanec (tel. št.: 01 478 9935)

Mandatno-imunitetna komisija

Jože Smole

Lidija Jerkič

Neža Dular (tel. št.: 01 478 9819)